spacer
spacer search

Národní účetní rada
Nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti
    a profesní etiky při rozvoji účetních profesí

Search
spacer
header
Menu
Home
O nás
Interpretace
Stanovy
Složení NÚR
 
Home arrow O nás

O nás Tisk E-mail
Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování.

Zakládajícími členy jsou:
ImageKomora auditorů České republiky
ImageKomora daňových poradců České republiky
ImageSvaz účetních
ImageVysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví

    Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi na tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a dalších souvisejících metodik a v neposlední řadě též spolupráce při rozvoji účetních profesí.

    Mezi základní cíle činnosti patří snaha o zapojení co nejširšího spektra špičkových odborníků jak z vlastních řad, tak spoluprací s ostatními institucemi jak tuzemskými, tak zahraničními. Podle názorů členů rady je třeba vytvořit takové prostředí přípravy jednotlivých norem, standardů a metodických pokynů, které umožní jejich důkladnou oponenturu a prověření před jejich vydáním. Systém práce národní účetní rady byl založen na různorodosti pohledů a přístupů z různých hledisek a hledání optimálního kompromisu.

    V počátcích fungování rady byla její pozornost zaměřena především na připomínkování návrhů novely zákona o účetnictví. Další etapou je orientace na spolupráci při přípravě prováděcích vyhlášek a českých účetních standardů. V tomto okamžiku by mělo postupně docházet k stále většímu otevírání činnosti rady směrem k ostatním institucím i jednotlivým odborníkům na specializované oblasti. Proto je vítána každá nabídka spolupráce.

    Účast na metodické práci související s tvorbou nové metodiky je dobrovolná a není zatím honorována. Na druhém straně je však tato účast zcela jistě i odborným přínosem pro zúčastněné s tím, že se předpokládá postupné formování odborných skupin, které se v budoucnu budou dále zabývat jak aktualizací jednotlivých standardů a dalších metodických řešení, tak jejich výkladem již na bázi systémového řešení.
Copyright (c)2005-2010 Národní účetní rada. Všechna práva vyhrazena!
spacer