spacer
spacer search

Národní účetní rada
Nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti
    a profesní etiky při rozvoji účetních profesí

Search
spacer
header
Menu
Home
O nás
Interpretace
Aktivní projekty
Archiv
Stanovy
Slo?ení NÚR
Zasedání NÚR
On-line
Právě zde jsou
Hosté : 4
 
Home

Prezentace z 5. ro?níku odborného seminá?e NÚR
Neděle, 18 leden 2015
V pátek 5. 12. 2014 se uskute?nil 5. ro?ník odborného seminá?e NÚR. 
Prezentace jednotlivých host? seminá?e jsou ke sta?ení ní?e:


Fotografie ze seminá?e si m??ete prohlédnout ZDE.

VN?J?Í P?IPOMÍNKOVÉ ?ÍZENÍ - NI-52 Ur?ení okam?iku za?azení dlouhodobého hmotného majetku do u?ívání
Neděle, 02 listopad 2014
Národní ú?etní rada zve?ej?uje k vn?jšímu p?ipomínkovému ?ízení návrh interpretace NI-52 Ur?ení okam?iku za?azení dlouhodobého hmotného majetku do u?ívání. P?ipomínky zasílejte do 30. listopadu 2014 na adresu Ing. Davida Procházky, Ph.D.:

I?31 Mezitímní ú?etní výkaznictví
Neděle, 02 listopad 2014
Dne 13. ?íjna 2014 Národní ú?etní rada schválila interpretaci I–31 Mezitímní ú?etní výkaznictví - zpracoval doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (VŠE v Praze). Interpretace je ke sta?ení ZDE.

5. ro?ník odborného seminá?e NÚR
Sobota, 11 říjen 2014
V roce 2014 po?ádá Národní ú?etní rada ji? 5. ro?ník odborného seminá?e, zam??eného na aktuální problémy ú?etnictví, daní a auditu. První ?ást seminá?e bude zam??ena na novinky pro rok 2015, zejména na novelizaci ú?etních p?edpis?, rozsáhlou novelu zákona o ú?etnictví a novinky v práci finan?ní správy. Výklad novinek p?inesou ti, kte?í jsou nejblí?e jejich zrodu.  Dále jsme za?adili téma týkající se rekodifikace práva a to, seznámení ú?astník? s výkladovými stanovisky Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), která byla vytvo?ena zejména k zákonu o obchodních korporacích a mající ú?etní a da?ové souvislosti. Na seminá?i budou prezentovány také p?ipravované interpretace NÚR.

5. ro?ník odborného seminá?e NÚR se uskute?ní v pátek 5. prosince 2014 v dob? od 9.00 do 16.00 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Pozvánku spolu s programem seminá?e a p?ihláškou naleznete ZDE.

VN?J?Í P?IPOMÍNKOVÉ ?ÍZENÍ PRODLOU?ENO - NI-51 Mezitímní ú?etní výkaznictví
Pondělí, 15 září 2014
Národní ú?etní rada prodlu?uje lh?tu pro zaslání p?ipomínek ke zve?ejn?nému návrhu interpretace NI-51 Mezitímní ú?etní výkaznictví. P?ipomínky zasílejte do 30. zá?í 2014 na adresu Ing. Ji?ího Peláka, Ph.D.:

I?30 Srovnatelnost informací za b??né a minulé ú?etní období v individuální ú?etní záv?rce podnikate
Pondělí, 15 září 2014
Dne 23. ?ervna 2014 Národní ú?etní rada schválila interpretaci I–30 Srovnatelnost informací za b??né a minulé ú?etní období v individuální ú?etní záv?rce podnikatel? - zpracoval Ing. Ji?í Pelák, Ph.D. (VŠE v Praze). Interpretace je ke sta?ení ZDE.

I-29 Opravy chyb, zm?ny v ú?etních odhadech a zm?ny v ú?etních metodách
Pondělí, 15 září 2014
Dne 23. ?ervna 2014 Národní ú?etní rada schválila interpretaci I–29 Opravy chyb, zm?ny v ú?etních odhadech a zm?ny v ú?etních metodách - zpracovali Ing. Alice Šrámková (SÚ) a Ing. Ji?í Pelák, Ph.D. (VŠE v Praze). Interpretace je ke sta?ení ZDE.
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 17 z 66
Copyright (c)2005-2010 Národní účetní rada. Všechna práva vyhrazena!
spacer